مجموعه ی بیش از200000 ایمیل فعال

قیمت: 5000 تومان

ایمیل مارکتینگ بخش مهمی از بازاریابی در عصر حاضر است و در حقیقت هرچه به بانک ایمیل های بیشتری دسترسی داشته باشید فروش بیشتری را هم تجربه خواهید کرد. 

در نظر بگیرید که به ازای هر 100 ایمیلی که ارسال نمایید بتوانید 5 محصول بفروشید و 5000 تومان بابت هر کدام به دست آورید، حال اگر این ایمیل ها به 1000 عدد برسد تعداد محصولات فروخته شده به 50 می رسد و فروش شما به 250000 تومان می رسد!!!! و این یعنی ماهانه میلیون ها تومن. 

این بانک ایمیل مشتمل بر بیش از10000 ایمیل است که این ایمیلها عبارتند از ایمیل شهر مشهد تهران اصفهان وایمیل کاربرا عضو شده در سایت وایمیل مهندسان را شامل میشود و به شما در فروشتان مخصوصا در داخل کشور کمک فراوانی می کند.

این بانک ایمیل جمع آوری شده سال 2014 می باشد


این پکیج فوق العاده بانک ایمیل شامل 5 بخش اصلی است :


بخش اول : شامل ایمیل مهندسین کامپیوتر


این بخش 4 قسمت دارد که بیش از 5000 ایمیل فعال درآن وجود دارد


بخش دوم: شامل ایمیل کاربران اجتماعی


این بخش 1قسمت دارد که بیش از 5000 ایمیل فعال درآن وجود دارد


بخش سوم:شامل بانک ایمیل تهران


این بخش 17 قسمت دارد که هر قسمت بیش از 5000 ایمیل فعال درآن وجود دارد


بخش چهارم:شامل بانک ایمیل اصفهان


این بخش 14 قسمت دارد که هر بخش آن بیش از 5000 ایمیل فعال درآن وجود دارد


بخش پنجم: شامل بانک ایمیل مشهد


این بخش 12 قسمت دارد که هر بخش بیش 5000 ایمیل فعال درآن وجود دارد


به ما اعـــتماد داشته باشید


موفق باشید وپایدار.

خرید        سوال از فروشنده