مجموعه چکیده مقالات ISI همراه ترجمه (اقتصاد-مدیریت-مهندسی صنایع)

قیمت: 4500 تومان

مجموعه 13 چکیده و مقدمه از مقالات بسیار معتبر خارجی
نسخه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی با کیفیت ترجمه ی خوب،مناسب و قابل فهم

مطالب مهم و کاربردی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع، شامل موضوعات مختلف و ایده های نوین مربوط به سال های 2000 تا 2013

این مجموعه شامل 13 مقاله ی انگلیسی از سایت معتبر ELSEVIER که مرجع مقالات ISI می باشد است. اطلاعات سودمندی شامل این موارد در این مجموعه وجود دارد:
1. شیوه های مدیریت کیفیت و عملکرد رقابتی (بررسی کارخانجات ژاپنی)
2. نقش مدیریت روش گرا در بهبود دارایی
3. کواریانس مولفه های عملکرد در مدیریت زنجیره تامین
4. تجزیه و تحلیل آینده ی مدیریت عملیات
5. مسئولیت اجتماعی شركت ها، تعیین معیار و عملكرد سازمانی در صنعت نفت :چشم انداز مدیریت كیفیت
6. بررسی كاربردهای تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت عملیات
7. اثر شایستگی های فردی، شبكه، و همكاری عمومی بر روی سیستم مدیریت زنجیره تامین
8. عوامل موثر بر شیوه های مدیریت كیفیت: مطالعه تجربی شركت های تولید نیوزلند
9. تجزیه و تحلیل اثر شیوه های مدیریت كیفیت در چین
10. ارزیابی عملكرد پایدار بانك ها با استفاده از مدل ابزار چندویژگی: استعمالی از بانك های فرانسوی
11. اثربخشی ایزو 9001 در بازار در حال ظهور به عنوان ابزار مدیریتی فرآیند كسب و كار
12. تركیب ابزار كیفیت خدمات به مهندسی كنشی (کنسی-kansei) در خدمات: مطالعه ی موردی از گردشگران اندونزی
13. عوامل واسطه در ارتباط ویژگی های كارآفرین و عملكرد SME

خرید        سوال از فروشنده