دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ +راهنمای پرورش

قیمت: 4000 تومان

دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ + راهنمای کاربردی پرورش شتر مرغ
این فایل شامل دو بخش میباشد.بخش اول راهنمای کاربردی پرورش شترمرغ و بخش دوم طرح توجیهی وامکان سنجی پرورش شتر مرغ
چکیده فایل راهنما :
اطلاعات عمومی درباره شترمرغ
کلاس و طبقه : طیور وماکیان
خانواده : استروتیونی ها یا رتایت.
گروه : استروتیونی فرم ها گونه : استروتیو کاملوس ( استروتیهای شترمانند ) قد : تا ٢٫٧٥ متر وزن : تا١٥٦٫٥ کیلوگرم بزرگترین پرنده طبیعت وبدون قابلیت پرواز نرها : باپرهای مشکی وشاهپر سفید خالص وپوست قرمز روشن یا آبی خاکستری.
ماده : پرهای خاکستری تاقهوه ای روشن باشاهپرهای سفید بارگه خاکستری.
عمر طبیعی :تا ٧٠ سال درشرایط تسخیر وپرورش وحدودا ٢٠ سال مفید تولیدی.
بلوغ جسمی : ٩تا ١٤ ماهگی.
بلوغ جنسی : درسیستم های پرورش ١٨ تا ٢٠ ماه برای ماده وحدود ٢٠ تا ٢٤ برای نر ولی درطبیعت ٣ تا ٥ سال .
زمان تفریق تخم (جوجه کشی ) : ٣٨ تا ٤٥ روز.
جایگاه و پناهگاه شترمرغ
جوجه ها:
نوع ساخت پناهگاه شترمرغ نسبت به سن متفاوت بوده و همچنین بر اساس شرایط آب و هوایی
محیط تغییر می کند.
برای جوجه های تازه هچ شده تا یک و دو ماهه که حساسیت بسیار زیادی نسبت دمای محیط دارند وقادر به تنظیم درجه حرارت خود نبوده و بلد نیستند که باید چکار کنند باید تجهیزات بیشتری
درنظرگرفت ولی دقت کنید که هوای تازه و طبیعی و نورخورشید بسیارحیاتی می باشند.درمناطق
گرمسیر خصوصا دمای بالای ٤٢ درجه جوجه ها نیازبه سایه بان بیشتری دارند و همچنین در مناطق
سردسیر نیاز به گرما وفضای مسقف باسقف نورگیرمی باشد.مصالح استفاده شده برای جایگاه جوجه
باید بصورتی باشد که که براحتی ضدعفونی وتمیزشوند لذاحتی الامکان ازمصالح چوبی استفاده
نشود.برخی برای بسترجوجه ازپوشال وکاه یا از این قبیل استفاده می کنند که پیشنهاد نمی شود و
می توان ازکف بتنی زبراستفاده نمود که کاملا قابل شستشو باشند وروی آن ازروکش های لاستیکی
استفاده نمود که قابل تعویض باشند. ودرمناطق سردتر حتی می توان از گرمایش کف بصورت لوله
کشی بکاربرد که بسیارمناسب است و درتمامی موارد تهویه و هوای تازه و نورطبیعی خورشید لازم
می باشند.
و...
چکیده طرح امکان سنجی:
فهرست طرح توجیهی
بخش معرفی
مشخصات محل اجرای طرح
عنوان محصول یا محصولات
میزان سرمایه گذاری
میزان اشتغال زایی طرح
خلاصه مدیریتی/ اجرایی
تجزیه و تحلیل صنعت
تجزیه و تحلیل محیطی
تجزیه و تحلیل بازار
تجزیه و تحلیل فنی
دورنمای شرکت
شرح کسب وکار
معرفی شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه / چشم انداز
ماموریت
اهداف اصلی
معرفی محصول
خدمات
تبلیغات
برنامه عملیاتی و تولید
مراحل و فرآیند تولید
برنامه کنترل کیفیت
مواد اولیه و بسته بندی
برآورد فضای مورد نیاز طرح
قیمت فروش محصول
منابع و مأخذ

خرید        سوال از فروشنده